Endocitoza MHC molekula I razreda u mikroglijalnim stanicama inficiranih citomegalovirusom


Citomegalovirus sveprisutan je herpes virus koji uzrokuje teška infektivna stanja u imunokompromitiranog domaćina. Najviše saznanja o molekularnim mehanizmima infekcije proizlazi iz modela mišjeg citomegalovirusa (MCMV), poznatog po vrlo učinkovitoj strategiji izbjegavanja imunološkog odgovora, sprječavanjem antigenskog predočavanja posredovanog MHC molekulama I razreda (MHC-I). Ometanje izražaja molekula MHC-I na površini inficirane
stanice, MCMV ostvaruje sintezom proteina rane faze replikacije koji koće transport molekula MHC-I prema staničnoj površini te uklanjaju već stvorene i izražene MHC-I sa plazmatske membrane, uplićući se pritom u stanični mehanizam endocitoze.

Temeljem saznanja stečenih iz citomegalovirusnog modela inficiranih stanica fibroblasta, istraživanje će se sprovesti na mikroglijalnim stanicama i pratiti promjene njihovog morfološko-funkcijskog fenotipa pri čemu one, preuzimajući ulogu antigen prezentirajućih stanica, postižu imuna svojstva. U okviru neuro(imuno)fiziologije, stanice mikroglije predstavljaju inicijalni „senzor“u zamjećivanju i reagiranju na raznovrsne podražaje. Stoga, ćemo ulogu neuroglije u infektivnoj patofiziologiji proširiti modelom ishemijskog oštećenja neurona, pri čemu se naša saznanja temelje na novom konceptu u neurobiologiji - tripartitnoj sinapsi u kojoj mikroglija, astrociti i neuroni imaju aktivnu ulogu u prijenosu signala.

Cilj je ovog istraživanja temeljni fiziološki mehanizam endocitoze MHC-I molekula, a time i egzogenog puta antigenske prezentacije, praćenjem strukturnih promjena unutar endocitoznog puta u inficiranim stanicama te izučavanje uloge mikroglija u (imuno)patofiziologiji mozga prateći oslobađanje citokina, mikrovezikula i gliotransmitera što predstavlja temelj funkcijske neuroimunološke sinapse.

Očekujemo da će znanja stečena kroz istraživanje molekula MHC-I poslužiti u razumijevanju mehanizama kojim mikroglijalne stanice brinu o sastavu i kvaliteti komponenti izraženih na svojoj membrani kao i prezentaciji virusnih antigena imunološkom sustavu te općenitoj ulozi glije u (neuro)patofiziologiji.

 


Istraživački tim
Izv. prof. dr. sc. Vedrana Montana Parpura, dipl.ing.kem. vedranam@biotech.uniri.hr
Mr. sc. David Bonifačić, dr.med, spec.neurolog david.bonifacic@uniri.hr
Izv.prof.dr.sc. Natalia Kučić, dr.med. natalia.kucic@medri.uniri.hr
Dr.sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr.med, spec.neuropsihijatar ivana.ljubicic@uniri.hr
2626 slika dokument.jpg crop

Izv. prof. dr. sc. NATALIA KUČIĆ, dr. med.

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za fiziologiju i imunologiju
telefon: 051 651 192
e-pošta: natalia.kucic@medri.uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 157 7 5