Pedagoški aspekti odnosa u obitelji


Adolescenti u životnom periodu burnih psihofizičkih i socijalnih promjena izuzetno su podložni vanjskim utjecajima vršnjaka i okoline, a umanjenom autoritetu roditelja, te pogodan «segment» brojnih društvenih manipulacija. Rezultati multidisciplinarnih istraživanja pokazuju da međusobna povezanost, potpora, pozitivna obiteljska atmosfera, način i razina komunikacije u obitelji i širem okruženju mogu poticati, ali i usporavati i ograničavati razvoj ličnosti. Trodimenzionalni model projekta "Pedagoški aspekti odnosa u obitelji" prema  teorijskoj osnovi (Circumplex Model of Marital and Family Systems, Olson, Garrall, 2003.) i preko tri osnovne dimenzije - kohezija, fleksibilnost, komunikacija - olakšava razumijevanje obiteljskog funkcioniranja. Rezultati dosadašnjeg rada na projektu upućuju na  potrebu longitudinalne primjene modela u utvrđivanju razlika u vremenskim serijama. U skladu sa navedenim postavljeni su osnovni spoznajni i aplikativni ciljevi - uzastopno longitudinalno istraživanje na nezavisnom probabilističkom uzorku roditelja djece dvanaestogodišnjaka;ispitivanje dimenzija kohezije,fleksibilnosti i međusobne komunikacije. Drugi uzorak  predstavljaju dvanaestogodišnjaci (6. rzr. o.š.) koji su prema  maturacijskom statusu predadolescenti. Ispitati će se percepcija odnosa u obitelji, školsko postignuće, stavovi i neke karakteristike ličnosti. Kako bi se intenzivnije ušlo u problematiku kompleksnog fenomena na trećem manjem ali informacijski bogatom uzorku roditelja i djece primijenit će se kvalitativno naturalistički pristup. Istraživanje će se proširiti ispitivanjem uvjerenja i vrijednosti koje roditelji prenose i razvijaju kod djece; promjena u obiteljskim vrijednostima i odnosima te dubinskim ispitivanjem odgojnih postupaka u tradicionalnim i postmodernim obiteljima. Na temelju rezultata kreirat će se program podrške pozitivnom roditeljstvu i osnaživanju obitelji što su ujedno i važni strateški ciljevi Vijeća Europe. Istraživački portfelj proširit će se izradom doktorskog rada te većom javnom vidljivošću tima i ustanove. Predloženi projekt predstavlja novinu u pedagoškom i znanstvenom pristupu istraživanja i razumijevanja obitelji kao i važan doprinos temeljnim razvojnim i praktičnim spoznajama na području (obiteljske) pedagogije.

 


Istraživački tim
doc.dr.sc. Kornelija Mrnjaus kmrnjaus@ffri.hr
Petra Polić, prof. (znanstvena novakinja) ppolic2@ffri.hr
dr.sc. Diana Nenadić-Bilan,profesor visoke škole dnbilan@unizd.hr
1527 slika zlokovic.jpg crop

dr.sc. JASMINKA ZLOKOVIĆ, red.prof

Filozofski fakultet

prostorija: F-317
e-pošta: jzlokovic@ffri.hr
mobitel: 098 424 237MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scolar 82 5 2