Molekularni mehanizam citomegalovirusnog utjecaja na molekulu PVR i njene interakcijske partnere


U žarištu projektnog prijedloga je razumijevanje uloge proteina PVR, koji je ligand za inhibicijski receptor TIGIT i aktivacijske receptore DNAM-1 i Tactile. PVR je ispoljen na gotovo svim vrstama tjelesnih stanica, dok su njegovi interakcijski partneri važni imunološki receptori ispoljeni na svim skupinama limfocita. Zbog toga je njihova uloga značajna i u nadzoru virusnih zaraza, ali i u patogenezi zloćudnih bolesti. Nadalje, sustav PVR-TIGIT/DNAM analogan je dosad izvrsno izučenom sustavu uparenih, aktivacijskih (CD28) i inhibicijskih (CTLA-4) receptora, B7-CTLA-4/CD28, koji je iznjedrio neke od terapijskih pripravaka bitnih za ljudsko zdravlje.

Bit potpore je dodatno osnažiti prepoznatu ekspertizu tima u području imunosubverzivnih virusnih mehanizama, razvijenu prvenstveno na ključnim spoznajama regulacije liganada za receptor NKG2D; i unutar tima stvoriti vlastiti istraživači prostor posvećen, u prvoj fazi, istraživanju molekularnih mehanizama imunosubverzivnih proteina virusa koji utječu na PVR-TIGIT/DNAM posredovanu kontrolu imunološkog odgovora. Dobiveni rezultati bit će osnova za izradu doktorata jedne znanstvene novakinje.

Predlagateljica projekta i suradnici imat će potporu osnovnog istraživačkog tima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Za očekivati je kako će spoznaje, protutijela i rekombinantni proteini razvijeni u skopu istraživanja potpomoći nastavak uspješnog niza međunarodnih projekata koji se provode u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta. Nadalje, zatražene reagencije i materijal imaju široku upotrebu i prikladni su za više tehnika ispitivanja proteina i manipulacije stanične kulture te će biti od koristi i drugim istraživačima tima. Sredstva potpore bit će time iskorištena za nadgradnju postojećih istraživanja te za razvoj preparativne proteinske kromatografije. Trenutno su kromatografske metode unutar Centra i Medicinskog fakulteta nedovoljno razvijene ili su, u slučaju afinitetne kromatografije, uspostavljene na bazičnoj razini.

 


Istraživački tim
Paola Kučan, mag. forenz. paola.kucan@medri.uniri.hr
Berislav Lisnić, dipl.ing berislav.lisnic@medri.uniri.hr
Hrvoje Šimić, dr. med. simichrvoje@yahoo.com
Johanna Julia Reichel johanna.juliar@medri.uniri.hr
2569 lice small tlr.jpg crop

Prof. dr.sc. TIHANA LENAC ROVIŠ

Medicinski fakultet

prostorija: Centar za Proteomiku
mobitel:
e-pošta: tihana.lenac@uniri.hr

Tihana Lenac Rovis