Mehanizmi patogeneze eksperimentalne legioneloze


Oboljenja uzrokovana bakterijama iz roda Legionella nazivaju se legioneloze. Više od dvadeset vrsta legionela uzrokuju bolesti u čovjeka, a najčešci je uzročnik Legionella pneumophila koja izaziva preko 90% infekcija. Pored navedene vrste kao česti uzročnik legioneloza u Europi i svijetu pojavljuje se i Legionella longbeachae. Sposobnost legionele da uzrokuje legionarsku bolest ovisi o njenoj sposobnosti prodiranja i razmnožavanja u alveolarnim makrofagima/monocitima i alveolarnim epitelnim stanicama. Unatoč tome što je učinjen veliki napredak u razumijevanju patogeneze legionarske bolesti uzrokovane s L. pneumophila, razvojni tijek bolesti uzrokovanih s L. longbeachae je nedovoljno istražen. Upoznavanje staničnih i molekularnih mehanizama (upalni i imunološki odgovor, uloga Dot/Icm sekrecijskog sustava u moduliranju fagosoma) u odnosima između domaćina i legionele, ima za cilj, doprinijeti razumijevanju patogeneze legioneloze uzrokovane s L. longbeachae te novim preventivnim i terapijskim mjerama. Očekujemo da će rezultati našeg  istraživanja pokazati da nedostatni imunoprotektivni mehanizmi i imunopatološke reakcije igraju ulogu u razvoju legioneloze uzrokovane s L. longbeachae. Korištenjem potpore naš će istraživački tim pri Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, nesumnjivo doprinijeti novim spoznajama u području biomedicine i zaraznih bolesti. 


Istraživački tim
prof.dr.sc. Marina Šantić, dipl.sanit.ing. Marina Santic [marina.santic@medri.uniri.hr]
Marin Bajek, dr. med. marin.bajek@medri.uniri.hr
doc.dr.sc. Ivana Gobin, dipl.san.ing. ivana.gobin@uniri.hr
Gabrijela Begić, bacc. med. lab. ing. gabrijela.radic@medri.uniri.hr
1987 new image1.jpg crop

doc.dr.sc. IVANA GOBIN, dipl.san.ing

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
mobitel:
e-pošta: ivana.gobin@uniri.hr

Hrvatska znanstvena bibliografija
Google Scholar