Konačnoelementno modeliranje laminatno kompozitnih konstrukcija grednog tipa


Predložena se inicijalna potpora istraživanju direktno vezuje na istraživački projekt pod nazivom Razvoj numeričkih modela za analizu stabilnosti deformacijskih formi grednih konstrukcija voditelja Red. prof. Gorana Turkalj. Širi istraživački tim čine još i izv. prof. Domagoj Lanc, v. asist. Igor Pešić, v. asist. Sanjin Kršćanski i asist. Edin Merdanović.
Osnovna je ideja predlagatelja samostalno razviti pravac istraživanja u usmjeren na numeričku simulaciju ponašanja laminatno kompozitnih grednih konstrukcija. U tu se svrhu planira razrađivati teorijsku podlogu i razvijati numeričke tehnike za analizu različitih tipova kompozitnih grednih konstrukcijskih elemenata koji su zbog svojih su naglašenih svojstava, relativno visoke čvrstoće i krutosti s obzirom na specifičnu težinu, iznimne otpornosti koroziji, kompozitni gredni nosači u sve značajnoj uporabi u različitim područjima tehnike, posebice u brodogradnji, strojarstvu, građevini i avio industriji.
Istraživanjem se namjerava temeljem metode konačnih elemenata razraditi numerički model koji bi uključivao materijalnu i geometrijsku nelinearnost u smislu velikih pomaka i velikih rotacija koristeći inkrementalne formulacije tipa korotacijske odnosno total i updated Lagrangian. U tu bi se svrhu koristili jednodimenzijski prostorni gredni konačni elementi posebno prilagođeni specifičnostima problema. Namjerava se razviti numerički model kao podlogu programu za elektroničko računalo, koji bi pružao bi pouzdanu mogućnost kontrole nosivosti spomenutih konstrukcija u smislu gubitka stabilne ravnotežne forme. Uslijedila bi verifikacija usporedbom s dostupnim testnim primjerima iz literature, a po mogućnosti bi rješenja bila uspoređivana i s eksperimentima izvođenim korištenjem već postojeće laboratorijske opreme u sklopu Zavoda za tehničku mehaniku Tehničkog fakulteta.
Ovo bi istraživanje omogućavalo proširenje istraživačkog portfelja šireg tima vezano uz područje laminatno kompozitnih greda, a s obzirom na aktualnost problematike izravno bi doprinijelo razvoju strategije Tehničkog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci u smislu intenzivnog uključivanja u evropski istraživački prostor. Također je i naglašen potencijal istraživanja u pogledu transfera znanja i tehnologija iz akademskog sektora prema gospodarstvu.


Istraživački tim
izv. prof. dr. sc. Domagoj Lanc dlanc@riteh.hr
913 domagoj2.jpg crop

Izv.prof.dr.sc. DOMAGOJ LANC, dipl.ing.

Tehnički fakultet

prostorija: 2-138
e-pošta: dlanc@riteh.hr
mobitel: 091 537 00 16

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Crosbi
Google Scholar 184 8 6
Researscgate