Antimikrobna profilaksa u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom


Ovo istraživanje predstavlja prospektivno randomizirano dvostruko-slijepo kliničko ispitivanje učinkovitosti i štetnosti profilaktičke primjene antibiotika u bolesnika s umjerenim do teškim akutnim pankreatitisom. Uključeni će biti svi bolesnici s prvom manifestacijom akutnog pankreatitisa i APACHE II bodovnim sustavom ≥ 6 te potpisanim informiranim pristankom. Bolesnici će slučajnim odabirom biti podijeljeni u grupu koja će primati imipenem i grupu koja će primati odgovarajući placebo. Primarni ishodi studije obuhvaćat će mortalitet, učestalost inficirane nekroze, organsko zatajenje i ostale infekcije. Sekundarni ishodi obuhvaćaju: lokalne i sistemske komplikacije prema revidiranim Atlanta kriterijima, sustavni upalni odgovor, intenzitet upalnog odgovora određen CRP-om, nuspojave, duljinu hospitalizacije i kvalitetu života. Provedbom istraživanja pokušat ćemo ustanoviti učinkovitost i opravdanost profilaktičke primjene antimikrobne terapije u akutnom pankreatitisu, što predstavlja jedno od važnijih neodgovorenih pitanja pankreatologije današnjice. Eventualna potvrda naših hipoteza racionalizirala bi primjenu antimikrobne terapije i značajno smanjila troškove liječenja i rizik razvoja visokorezistentnih i visokoletalnih intrahospitalnih bakterijskih sojeva i infekcija te promjenila dosadašnji način pristupa liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom. Naše istraživanje predstavljalo bi do sada najveću randomiziranu studiju ove tematike što bi značajno utjecalo na meta-analitičke podatke i opće preporuke liječenja akutnog pankreatitisa. Korištenjem potpore ostvarili bi bolje povezivanje različitih klinika i zavoda Medicinskog fakulteta na znanstvenom planu te učvrstili i proširili dosadašnju inozemnu suradnju, prvenstveno s Cochrane kolaboracijom na području medicine temeljene na dokazima. Istraživanje bi, osim znanstvenim publikacijama, rezultiralo i doktorskom disertacijom doktoranda uključenog u osnovni istraživački tim.


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Damir Miletić, dr.med. damir.miletic@medri.uniri.hr
Neven Franjić, dr.med. neven.franjic@medri.uniri.hr
Vanja Giljača, dr.med. vanja.giljaca@uniri.hr
Ivana Mikolašević, dr.med. ivana.mikolasevic@uniri.hr
Goran Poropat, dr.med. goran.poropat@medri.uniri.hr
Dr.sc. Petra Valković-Zujić petra.valkovic.zujic@medri.uniri.hr
Mr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med. aleksandar.cubranic@uniri.hr
Vanja Licul, dr.med. vanja.licul@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med. goran.hauser@medri.uniri.hr
Christian Gluud, MD cgluud@ctu.dk
Prof. Peter Malfertheiner, MD, PhD kghi@med.ovgu.de
Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med. veravp@uniri.hr
Dr.sc. Elizabeta Fišić, dipl.ing. elizabeta.fisic@ri.htnet.hr
Doc.dr.sc. Marko Zelić, dr.med. marko.zelic@uniri.hr
Prof. Grazyna Rydzewska, MD, PhD dyrekcja@cskmswia.pl; grazyna.rydzewska@cskmswia.pl
Prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med. sandra.milic@uniri.hr
Missing

Prof. dr. sc. DAVOR ŠTIMAC, dr. med.

Medicinski fakultet

e-pošta: davor.stimac@medri.uniri.hr
e-pošta: davor.stimac@ri.t-com.hr
telefon: 0038551658122
e-pošta: interna-rijeka@kbc-rijeka.hr

Google scholar
Scopus
Web of Science