Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU


Članstvo u EU mijenja konkurentsko okruženje na nacionalnom tržištu, ali i europskom tržištu te tržištima ostalih zemalja. Jača konkurencija iz EU-a te istovremeno konkurencija podrijetlom iz trećih zemalja. U Uniji postoji niža razina zaštite te je na snazi preferencijalni ili slobodni uvoz iz zemalja Afrike-Kariba-Pacifika te drugih zemalja s kojima je Unija potpisala sporazume o slobodnoj trgovini. Snažnija konkurencija, uz pritisak na prihode hrvatskih poduzeća, stvara nove mogućnosti snižavanja troškova nabave za domaću proizvodnju. Jeftinija proizvodnja, uz slobodan ulaz na veliko otvoreno tržište, omogućuje rast i razvoj koji se temelji na korištenju učinaka ekonomije razmjera i opsega. Pravilno povezivanje tih elementa stvara potencijale za rast konkurentnosti, koji će biti efikasni samo uz sustavno izučavanje i praktičku primjenu u strukturnim i investicijskim aktivnostima.

Veliko europsko tržište zajedno s otvorenošću prema svijetu stvaraju dileme o načinima i karakteristikama kreiranja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Uz analize i kreiranje informacija o efikasnom prodoru na EU i druga tržišta, postoji ograničenje relativno malog proizvodnog i poslovnog potencijala hrvatskih poduzeća u odnosu na 'ogromno' tržište EU-a. Strategija razvoja hrvatskog gospodarstva i poduzeća mora biti usmjerena rastu ekonomskog i poslovnog potencijala koji će biti sposoban iskoristiti prednosti tržišta Unije, ali i trećih zemalja s kojima je omogućena dublja suradnja. Kreiranje efikasne strategije razvoja i poduzetničkih aktivnosti za strukturne i razvojne prilagodbe određene novim uvjetima „konkurencije“ i „konkurentnosti“ traži kontinuiranu analizu, ocjene i osposobljavanja koje odgovaraju na razvojna i poslovna pitanja novoga hrvatskog konkurentskog okruženja.

Rezultati istraživanja Projekta bi putem objavljivanja na web stranicama, putem periodičnih publikacija i šire medijske komunikacije stvarali kontinuirani dotok informacija, sugestija, ideja i znanja, što bi stvorilo uvjete efikasnog razvoja konkurentnosti u poslovnom i nacionalno-razvojnom okruženju. Uključivanje šireg kruga istraživača raznih profila i nivoa profesionalno-znanstvenog iskustva te poslovne prakse stvorit će aktivnu mrežu znanja i ideja za jačanje gospodarske konkurentnosti.


Istraživački tim
Igor Cvečić, dr.sc. icvecic@efri.hr
Vinko Kandžija, prof.dr.sc. kandzija@efri.hr
Alemka Šegota, dr.sc. asegota@efri.hr
Ljiljana Lovrić, dr.sc. llovric@efri.hr
Dario Maradin, mag.oec. dmaradin@efri.hr
Vinko Zaninović, mag.oec. vinko.zaninovic@efri.hr
Alen Host, dr.sc. ahost@efri.hr
Andrej Kumar, dr.sc. andrej.kumar@ef.uni-lj.si
Marko Tomljanović, univ.spec.oec. mtomljanovic98@gmail.com
2919 0094.jpg crop

dr.sc. VINKO KANDŽIJA

Ekonomski fakultet

e-pošta: vinko.kandzija@efri.hr
prostorija: kabinet 44 / 2. kat
telefon: 051/355-130

Google scholar