Redukcija vibracija i buke rotacijskih strojeva


Redukcija odnosno smanjenje nivoa vibracija i buke jedan je od osnovnih zadataka s kojima se susreću projektanti odnosno inženjeri koji se bave održavanjem rotacijskih strojeva. Postoje različite klase rotacijskih strojeva koje razlikujemo po veličini i namjeni a također i prema vrsti ležajeva putem kojih se vrši oslanjanje rotora klizni ležajevi za veća statička opterećenja kod npr. parnih turbina iznad 1 MW, kotrljajući ležajevi za manja opterećenja kod npr. alatnih strojeva, vjetroturbina, plinskih turbina, i aktivni magnetski ležajevi za specijalne izvedbe kompresora i pumpi). Sukladno navedenom postoje i različiti problemi koji se manifestiraju kroz povećanje vibracija i buke. Klasično se navedeni problemi rješavaju tijekom remonta provjerom ispravnosti svih dijelova kao i redovnim uravnotežavanjem rotacijskih masa i preciznim centriranjem rukavaca pogonskog i radnog stroja. Ponekad sve to nije dovoljno već se mora posegnuti za aktivnim pristupom redukcije kako vibracija tako i buke.
Ovim istraživanjem pokušat će se razviti centralizirani sustav upravljanja aktivnih magnetskih ležajeva za oslanjanje elastičnog rotora, razviti softverski alat za procjenu stabilnosti rotora oslonjenog pomoću kliznih, kotrljajućih i aktivnih magnetskih ležajeva, analizirati različite metoda optimizacije s frekvencijskim ograničenjem na problemu optimiziranja konstrukcije temelja, istražiti nelinearne efekte vezane za dinamiku elastičnih rotora u kotrljajućim ležajevima pod utjecajem zračnosti ležajeva i nelinearnosti Hertzovog pritiska, analizirati izvor strukturalne buke te predložiti pasivne ili aktivne mjere za smanjenje buke rotacijskog stroja, te istražiti i izvršiti izbor optimalne varijante zupčaničkog planetnog prijenosnika.
Projekt je potrebno smatrati nastavkom istraživanja na znanstvenom projektu MZOŠ pod nazivom Redukcija vibracija i buke strojeva mehatroničkim pristupom, što bi Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci trebalo do kraja profilirati u važno središte za istraživanje dinamike rotora u svim vrstama uležištenja. Zbog široke primjenljivosti na ovom projektu dobivenih znanstvenih spoznaja u industrijskoj praksi, Tehnički će Fakultet u budućnosti biti sposoban adekvatnije pružiti adekvatniju podršku industriji PGŽ i RH u njezinom budućem razvoju.


Istraživački tim
prof. dr. sc. Roberto Žigulić zigulic@riteh.hr
izv. prof. dr. sc. Sanjin Braut sbraut@riteh.hr
dr. sc. Goranka Štimac gstimac@riteh.hr
dr. sc. Sanjin Troha Sanjin.Troha@riteh.hr
dr. sc. Ante Skoblar askoblar@riteh.hr
608 zigulic slika.jpg crop

Prof. dr. sc. ROBERTO ŽIGULIĆ, dipl. ing.

Tehnički fakultet

prostorija: TFR, 2-177
e-pošta: zigulic@riteh.hr
mobitel: 0989464297MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 47 4 0