Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 9 i - 6 u bolesnika sa šećernom bolesti tip 2


 

 

 

 

Dijabetes je kronična bolest koja utječe na koštanu remodelaciju na način da smanjuje  mineralnu gustoću kosti. Na redukciju koštane mase utječu: metabolička kontrola, dužina trajanja bolesti, spol, rasa, genetska predispozicija, pojava  mikrovaskularnih komplikacija. Za BMP-9 je utvrđen hipoglikemijski učinak sličan inzulinu, a uz to inhibira glukoneogenezu i mijenja izražaj ključnih enzima metabolizma lipida zbog  čega je BMP-9 predložen za inzulinu sličnu tvar koji izlučuje jetra. Kako je to utvrđeno eksperimentalnim i kliničkim istraživanjima BMP-6 za razliku od drugih osteogenih BMPs,  jedini popravlja kvalitetu trabekularne kosti i mogao bi biti novi lijek u liječenju osteoporoze.

Istraživanjem su obuhvaćene dvije skupine bolesnika: 1. novootkriveni dijabetes, 2. bolesnici koji se više od 10 godina liječe antidijabeticima. Cilj je u bolesnika analizirati koštani status koštanom denzitometrijom i mjerenjm serumske razine biljega koštane pregradnje  te  vitamina D. Laboratorijskom analizom krvi te iz 24 satnog urina bit će izmjerene vrijednosti  ukupne alkalne fosfataza, Ca, P, Mg i Na.  Ispitanicima će se izmjeriti vrijednosti glukoze u  te će im biti pridružen HOMA INDEX koji se izračunava iz poznatih vrijednosti glukoze u plazmi natašte i inzulina. Iz seruma ispitanika kvantificirat će se serumska razina  IL-6 (interleukin-6) kao pokazatelja upale te serumska razina  BMP-6 i BMP-9.

Očekujemo kako će vrijednosti mineralne gustoće kosti korelirati s trajanjem dijabetesa, regulacijom glikemije i metaboličkom kontrolom te sa serumskim vrijednostima biljega koštane pregradnje i BMP-6. Za očekivati je da ispitanici s većim vrijednostima mineralne gustoće kosti imaju i veće vrijednosti BMP-6 u serumu. Vidjet ćemo po prvi puta kako će serumski inzulin kolerirati s BMP-9, a BMP-9 s HOMA indeksom. Ispitanici s inzulinskom rezistencijom i/ili pretili bi zbog neprimjerenog djelovanja inzulina na periferna tkiva mogli imati veću razinu BMP-9 i proupalnih citokina (IL-6) u serumu u odnosu na druge dijabetičare.

Obzirom na utvrđene biološke učinke BMP-9 koji su slični inzulinu vjerujemo da će ovo istraživanje pridonijeti razjašnjavanju odnosa između BMP-9 i metabolizma glukoze. Također očekujemo potvrdu funkcije BMP-6 kao važnog anabolika u metabolizmu kosti.


Istraživački tim
prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić zeljkaco@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Ivan Bubić dr.med., specijalista interne medicine ivan.bubuc@medri.uniri.hr
Dr.sc. Sanja Klobučar Majanović, dr.med., specijalista interne medicine sanja.klobucar@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Olga Cvijanović dr.med., viši znanstveni suradnik Olga.Cvijanovic@medri.uniri.hr
Dr.sc. Tamara Turk Wensveen, dr.med., specijalista interne medicine tamara.turk.wensveen@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Dario Rahelić dario.rahelic@gmail.com
Čedomir Zorić dr.med., specijalista interne medicine cedomir.zoric@gmail.com
Nina Poropat dr.med., specijali nina.canik@gmail.com
Nenad Bićanić dr.med., specijalista interne nbićanić@medri.uniri.hr
No photo

Prof.dr.sc. ŽELJKA CRNČEVIĆ-ORLIĆ, dr.med.

Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

e-pošta: zeljkaco@medri.uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 778 14 23