Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda


Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da ličnost, emocije i socijalni procesi, zajedno s biološkim faktorima djeluju na različite aspekte tjelesnog i mentalnog zdravlja, kako kod zdravih osoba, tako i kod osoba s različitim zdravstvenim problemima i kroničnim bolestima. Ovi čimbenici i procesi također imaju važnu ulogu za razumijevanje različitih mehanizama kojima se mogu objasniti održavanje zdravlja, nastanak, progresija, remisija i adaptacija na bolest. Međutim, još su uvijek nedovoljno poznati mehanizmi međusobnog djelovanja psihosocijalnih i bioloških čimbenika na zdravstvene ishode.

Stoga je osnovni cilj ovoga projekta ispitati mehanizme međusobnog djelovanja nekih psihosocijalnih i bioloških čimbenika na zdravstvene ishode. Ispitivanja će se provoditi na uzorcima zdravih i bolesnih ispitanika korištenjem različitih metodoloških postupaka uz ispitivanja specifičnih pokazatelja zdravlja i bolesti. Istraživanjima će se nastojati doći do detaljnijih spoznaja o mehanizmima djelovanja psihosocijalnih čimbenika na tjelesno i mentalno zdravlje, kao i do boljeg poznavanja specifičnosti njihova djelovanja.

U okviru ovoga projekta provodit će se terenska i eksperimentalna istraživanja, s naglaskom na longitudinalnim nacrtima, pri čemu će se zdravstveni ishodi mjeriti biološkim i psihosocijalnim pokazateljima. Aspekti emocionalnog funkcioniranja mjerit će se i facijalnim ekspresijama (FACS) i fiziološkim indikatorima. Koristit će se psihofiziološki instrumenti za mjerenje rada srca (EKG), aktivacije mišića (EMG), elektrodermalne reakcije (SC/EDR), perifernog pulsa, periferne temperature te brzine i dubine disanja.

Važnost predloženog istraživanja je u tome što će se međusobno djelovanje psihosocijalnih i bioloških faktora ispitivati na uzorcima ispitanika različitog zdravstvenog statusa, što će se koristiti i subjektivni i objektivni pokazatelji zdravlja te što će se ispitati i kratkotrajni i dugotrajni efekti psihosocijalnih čimbenika na zdravlje.

 

 

 


Istraživački tim
dr. sc. Barbara Kalebić Maglica bkalebic@ffri.hr
dr. sc. Valerija Križanić valerija.krizanic@gmail.com
dr. sc. Zlatko Čubranić zcubrani@gmail.com
prof. dr. sc. Nada Krapić nkrapic@ffri.hr
dr. sc. Domagoj Švegar dsvegar@ffri.hr
prof. dr. sc. Ad Vingerhoets vingerhoets@uvt.nl
dr. sc. Asmir Gračanin asmirg@gmail.com
prof. dr. sc. Igor Kardum kardum@ffri.hr
prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević hudekj@ffri.hr
1815 psihologija   kardum igor.jpg crop

dr. sc. IGOR KARDUM, red. prof.

Filozofski fakultet

prostorija: 362
e-pošta: kardum@ffri.hr
mobitel:

google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX