Utjecaj lokalnih i sustavnih čimbenika na bolesti mekih i tvrdih tkiva usne šupljine i mogućnosti liječenjaTkivni odgovor na materijale koji se rabe u dentalnoj medicini dio su interesa brojnih kliničkih i eksperimentalnih istraživanja. Dobra tkivna podnošljivost je presudna pri uporabi materijala i ljekovitih pripravaka jer dolaze u izravni dodir sa živim tkivom. Toksične tvari prisutne u tim materijalima mogu uzrokovati nadražaj ili čak potpuno uništavanje okolnog tkiva.

U sklopu projekta izvršit će se epidemiološka ispitivanja oralnog zdravlja i patoloških promjena na mekim i tvrdim tkivima usne šupljine u riječkoj populaciji.

Procjena pojedinih učinaka materijala na meka tkiva mjeriti će se izračunavanjem električnog potencijala pomoću orginalno napravljenog kompjuterski kontroliranog milivoltmetra čiji softver sadrži algoritme za digitalnu obradu signala i filtriranje (Vesco Informatika d.o.o. u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska).

U svrhu ispitivanja učinaka sustavnih čimbenika na stanje oralne sluznice provesti će se psihološka evaluacija povezanosti depresije i sindroma pečenja usta.

U svrhu izrade smjernica o liječenju pojedinih lezija i bolesti mekih tkiva usne šupljine usporediti će se učinci pulsnog i kontinuiranog biostimulativnog lasera na kulutru fibroblasta i napraviti imunološka testiranja tkiva na njihov učinak određivanjem razine proupalnih medijatora u in vitro uvjetima. Time će se omogućiti izrada smjernica za liječenje bolesti mekih tkiva.

Uporabom racunalne dinamike fluida analizirati će se utjecaj vrste sredstva za irigaciju korjenskog kanala na endodotski prostor.

S obzirom da je karijes jedna od najučestalijih bolesti u čovjeka, a apeksni parodontitis najčešće nastaje napredovanjem karijesnog procesa ispitati će se utjecaj kvalitete koronarnih restauracija i materijala od kojih su načinjene, kvalitete endodontskog punjenja, prisutnosti intrakanalne nadogradnje na periapikalni status.

Očekivani rezultati pomoći će nam u sigurnijoj uporabi materijala i izboru terapije u svakodnevnom kliničkom radu.


Istraživački tim
Irena Glažar, docent, DMD irena.glazar@medri.uniri.hr
Miranda Muhvić Urek, DMD, docent miranda.muhvic.urek@medri.uniri.hr
Ivana Vidović, DMD ivana.vidovic@medri.uniri.hr
Romana Peršić, DMD romana.persic@medri.uniri.hr
Jelena Prpić, PhD, DMD jelena.prpic@medri.uniri.hr
Ivana Brekao Pršo, profesor, DMD, ivana.brekalo.prso@medri.uniri.hr
Davor Kuiš, PhD, DMD davor.kuis@medri.uniri.hr
Ivana Mišković ivana.sciran@medri.uniri.hr
Marija Jurčević, DMD marija.jurcevic@medri.uniri.hr
Elizabeta Dadić Hero elizabeta.dadic.hero@medri.uniri.hr
Jelena Vidas, DMD jelena.vidas@medri.uniri.hr
No photo

Prof.dr.sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ, DMD

Medicinski fakultet

e-pošta: sonja.pezelj-ribaric@medri.uni.hr

portal.uniri.hr/portfelj/sonja.pezelj.ribaric@uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar