Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku


Jezično posuđivanje jedan je od načina zadovoljavanja novih leksičkih potreba. U odnosu na istraživanje vanjskoga posuđivanja koje u hrvatskome jeziku ima dugu tradiciju i dosege, unutarnjem se posuđivanju nije posvećivala ista pomnja. Unutarnje posuđivanje je postupak kojim se za novi pojam prema stranome obrascu iznalazi rješenje u inventaru vlastitih tvorbenih jedinica. Neprijeporna je činjenica da se jezik neprestano mijenja i da je jezično posuđivanje trajan fenomen pa se kontinuirana ažuriranja leksičkih inovacija nameću kao trajna potreba. Stoga se u predloženome projektu predviđa nastavak istraživanja latentnih utjecaja stranih jezika na hrvatski jezik u novije vrijeme, a s posebnim osvrtom na frazeološki kalk. Naime, u dosadašnjim istraživanjima samo je dijelom zahvaćena problematika kalkiranja u frazeologiji pa su ostala otvorena mnoga pitanja o genezi i oblicima ovoga tipa posuđivanja. U nastavku se istraživanja predviđa bavljenje upravo takvim pitanjima. Projekt je u najvećoj mjeri nastavak vlastitih istraživanja voditeljice projekta i suradnika. Istraživanje bi trebalo redefinirati neke spoznaje o naravi i podrijetlu prevedenica novijega postanka te posebno frazeoloških kalkova, popuniti i dopuniti prikupljeni rječnik prevedenica, sintetizirati sve dosadašnje spoznaje o toj problematici i doprinijeti boljem poznavanju hrvatskoga jezika na leksičkoj, frazeološkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj i semantičkoj razini. Predviđa se sređivanje i popuna podataka, izlaganje na znanstvenim skupovima, objavljivanje radova, pisanje znanstvenih knjiga, izrada i obrana doktorske disertacije jedne od suradnica te uključivanje u rad i drugih suradnika i to osobito doktoranada i poslijedoktoranada.


Istraživački tim
Željka Macan, prof. zmacan@ffri.hr
doc. dr. sc. Branka Drljača Margić bdrljaca@ffri.hr
dr. sc. Aneta Stojić, izv. prof. astojic@ffri.hr
dr. sc. Marija Turk, red. prof. mturk@ffri.hr
dr. sc. Maja Opašić, poslijedoktorandica mopasic@ffri.hr
dr. sc. Nina Spicijarić Paškvan nspicijaric@hazu.hr
1793 turk marija.jpg crop

dr.sc. MARIJA TURK, red. prof.

Filozofski fakultet

prostorija: 606
e-pošta: mturk@ffri.hr
mobitel: 098443566

Google Znalac
UNIRI profil

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX