Biopsihosocijalni aspekti pretilosti


Sindrom srčanog zatajivanja predstavlja jedan od najvažnijih javnozdravstvenih problema s vrlo visokim socijalnim, ekonomskim i zdravstvenim opterećenjem zbog svoje visoke prevalencije koja kontinuirano raste. Brojna su istraživanja pokazala značenje i učinak psihosocijalnih čimbenika u nastanku bolesti i prognozi bolesnika s kardiovaskularnim poremećajima. Pretilost je značajan čimbenik kardiovaskularnog rizika koji povećava vjerojatnost razvoja koronarne bolesti srca. Postoji značajna povezanost između abdominalne pretilosti i srčanog zatajivanja, a taj je odnos posredovan nizom rizičnih čimbenika kao što su razina kolesterola i glukoze u krvi te neke psihološke karakteristike poput osobina ličnosti, negativnog afektiviteta i nepovoljne socijalne okoline.

Cilj je istraživanja ispitati kardiološke bolesnike s poremećenom uhranjenošću s naglaskom na sindrom srčanoga zatajivanja u pojedinim podskupinama (ishemijska – neishemijska etiologija; akutno – kronično stanje; različit stupanj težine srčanog zatajivanja prema usporednoj skupini bez zatajivanja srca). Među pojedinim podskupinama ispitat će se postojanje razlika u psihološkim karakteristikama s posebnim naglaskom na osobnost (sklonost iskazivanju
ljutnje, hostilnost, socijalna inhibicija, neuroticizam), negativan afektivitet (depresivnost, anksioznost, strah od smrti, iscrpljenost, bespomoćnost,
percepcija kontrolabilnosti bolesti) te socijalno okruženje (socijalna podrška, kvaliteta života, socio-ekonomski status). Kao jedan od ciljeva planirano je
ispitivanje razlike pojedinih podskupina bolesnika u ovisnosti o statusu uhranjenosti te težini, etiologiji i kliničkom tijeku kardiovaskularne bolesti.
Pacijenti će se pratiti prospektivno 18 mjeseci uz redovita kontrolna mjerenja svakih 6 mjeseci. Usporedna skupina bit će skupina sudionika bez
kardiovaskularnih smetnji odgovarajuće dobi, spola i stupnja uhranjenosti.

Ovaj istraživački projekt doprinijet će boljem međusobnom povezivanju i znanstvenom profiliranju Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta i Katedre za internu medicinu Medicinskoga fakulteta. Njegov interdisciplinarni karakter omogućit će teorijsko razumijevanje i kliničku primjenu rezultata.


Istraživački tim
prof. dr. sc. Alen Ružić, izvanredni profesor alen.ruzic@medri.uniri.hr
prof. dr. sc Alessandra Pokrajac-Bulian, redoviti profesor pokrajac@ffri.hr
dr. sc. Miljana Kukić, znanstveni novak mkukic@ffri.hr
dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, viši asistent sanja.klobucar@ri.t-com.hr
prof. dr. sc. Giulio Marchesini Reggiani, redoviti profesor giulio.marchesini@unibo.it
Riccardo Dalle Grave, dr. med. rdalleg@tin.it
prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić, izvanredni profesor nambrosi@unipu.hr
Alessandra

dr. sc. ALESSANDRA POKRAJAC-BULIAN, red. prof.

Filozofski fakultet

e-pošta: pokrajac@ffri.hr
telefon: 051/ 265 759
prostorija: F-345
konzultacije: utorak, 14:00 - 15:00h
prostorija: F-216 (Dekanat FFRi)MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 426 8 8