Strateški marketing - stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva


Dinamičnost poslovnog okruženja uvjetuje nove paradigme razvoja poslovanja koje u središtu pozornosti imaju ostvarivanje konkurentske prednosti kroz primjenu postulata strateškog marketinga. U novim uvjetima djelovanja izgradnja konkurentnosti s naglaskom na materijalnu osnovu nije adekvatna već se ona usmjerava na nematerijalnu osnovu odnosno vrijednost. Nematerijalne vrijednosti se vezuju za poduzetnost, kreativnost, inovativnost, identitet, društvenu odgovornost i etičnost. U pozadini aktivnosti koje stvaraju nematerijalnu vrijednost, kao i u pozadini percipiranja nematerijalne vrijednosti je čovjek i njegove odluke i to neovisno donosi li odluke od važnosti za sebe, poslovni subjekt u kojem djeluje ili širu zajednicu.

Svrha istraživanja, stoga je, spoznati činitelje koji utječu na odluke pojedinca pri stvaranju i percepciji nematerijalne vrijednosti u procesu strateškog marketinga a kako bi se doprinijelo stvaranju konkurentskog gospodarstva.

Istraživačka pitanja vezana su za utvrđivanje činitelja iz mikro i makro marketing okruženja koji determiniraju poduzetnost, kreativnost, inovativnost, identitet, društvenu odgovornost i etičnost u funkciji stvaranja identiteta konkurentskog gospodarstva.

Planom istraživanja predviđene aktivnosti projekta su raspoređene kroz tri godine. U prvoj napori će se koncentrirati na istraživanju za stolom, u drugoj na istraživanje na terenu a u trećoj na diseminaciju rezultata istraživanja.

Znanstvene metode koje će se koristiti u prikupljanju podataka su anketa, intervju, eksperiment i obrada slučaja, dok će se u analizi podataka koristiti univarijantne i multivarijantne statističke metode i metode kvalitativne obrade podataka.

Očekivani rezultati vezuju se za definiranje teoretskih postavki i izradu modela stvaranja identiteta konkurentnog gospodarstva.

Istraživački portfelj šireg tima proširiti će se kroz znanstveno profiliranje i vidljivost rezultata istraživanja modela identiteta konkurentskog gospodarstva, kroz inoviranje postojećih i stvaranju novih kolegija u kojima će se izučavati istraživana problematika i osigurati transfer znanja, te kroz stručnu aktivnost članova tima, a sve usmjereno k povećanju konkurentnosti gospodarstva.


Istraživački tim
dr.sc. Jasmina Dlačić jasmina.dlacic@ri.t-com.hr
doc.dr.sc. Ivana First Komen ifirst@efri.hr
prof.dr.sc. Bruno Grbac bruno.grbac@efri.hr
Maja Vujičić mvujicic@efri.hr
doc.dr.sc. Kristina Črnjar kcrnjar@fthm.hr
doc.dr.sc. Dina Lončarić dina.loncaric@ri.t-com.hr
prof.dr.sc. Vesna Žabkar vesna.zabkar@ef.uni-lj.si
akademik Muris Čičić muris.cicic@efsa.unsa.ba
prof.dr.sc. Clifford J. Shultz, II. cjs2@luc.edu
mr.sc. Leo Tomašević leottoma@yahoo.it
prof.dr.sc. Marko Grunhagen mgrunhagen@eiu.edu
dr.sc. Selma Kadić-Maglajlić selma.kadic@efsa.unsa.ba
dr.sc. Daša Dragnić dasa.dragnic@efst.hr
dr.sc. Duško Radulović dusko.radulovic@energo.hr
doc.dr.sc. Dario Miočević dmiocevi@efst.hr
Ana Težak Damijanić tezak@iptpo.hr
prof.dr.sc. Dubravka Sinčić Ćorić dsincic@efzg.hr
Karlo Benas karlo.benas@gmail.com
Marin Lazarić marin.lazaric@imperial.hr
2343 0098.jpg crop

Prof.dr.sc. Bruno Grbac, dipl. oec.


prostorija: Kabinet 60
e-pošta: bgrbac@efri.hr
mobitel: +385 91 353 77 90

Google Scholar