Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće


Poteškoće u začeću, višekratni spontani abortusi, patološke trudnoće, prijevremeni porodi i uterini tumori najčešći su zdravstveni problemi u žena. Predložena istraživanja mogu doprinijeti boljem razumijevanju uloge hormona (progesteron), imunokompetentnih stanica, citolitičkih i apoptotičkih mehanizama na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće. U prethodnim istraživanjima prvi smo pokazali da decidua sadrži najveću koncentraciju perforina i granulizina u tijelu, višu nego u bilo kojem drugom fiziološkom ili patološkom stanju i ključno je pitanje, na koje pokušavaju odgovoriti i ova istraživanja, uloge tog snažnog citolitičko-apoptotičkog potencijala. Granulizin se pojavljuje u dvije izoforme (9 kDa i 15 kDa). Manja izoforma posreduje citotoksičnost, dok veća izoforma ima imunoregulacijske učinke (alarmin), što može biti značajno za održavanje imunosne ravnoteže na spoju majčinih i fetalnih tkiva. U tom smislu djeluje i nedavno otkrivena izoforma a2 vakuolarne ATPaze, koja utječe i na profiliranje makrofaga (M1 i M2 fenotip), što je važno za uspješnu trudnoću. Proteini toplinskog šoka kada se nađu izvan stanice predstavljaju signal “opasnosti” i djeluju kao nepoznate “tuđe” molekule ili antigeni za imuni sustav. Ova istraživanja trebala bi nas približiti razumijevanju imunoloških mehanizama na majčino-fetalnom spoju tijekom normalne i patoloških trudnoća. Istraživanja imunologije reprodukcije imaju dugu tradiciju na Zavodu za fiziologiju i imunologiju i Klinici za ginekologiju i porodništvo, visoku međunarodnu prepoznatljivost i profiliran istraživački tim. Nastavak istraživanja pomoći će u proširenju postojećeg istraživačkog portfelja na našoj ustanovi (tri doktoranta), a očekuje se da će postignuti rezultati otvoriti prostor za nove istraživačke pristupe.


Istraživački tim
TAMARA GULIĆ, mag. biol. tamara.gulic@medri.uniri.hr
LANA GLAVAN GAČANIN, spec. dr. med. lana.glavan.gacanin@medri.uniri.hr
MARIN DOMINOVIĆ, dipl. san. ing. marin.dominovic@medri.uniri.hr
DANIEL RUKAVINA, AKADEMIK, PROFESOR EMERITUS daniel.rukavina@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. GORDANA LAŠKARIN gordana.laskarin@medri.uniri.hr
Rukavina

Akademik DANIEL RUKAVINA, Profesor emeritus

Medicinski fakultet


Daniel Rukavina

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX