Učinkovitost žvakanja u djece


Cilj ovog istraživanja biti će ustanoviti postoji li razlika u učinkovitosti žvakanja (UŽ) s obzirom na slijedeće parametre:
• dob, odnosno na rast i razvoj stomatognatog sustava,
• prisutnost poremećaja u stomatognatom sustavu,
• prisutnost i funkcija protetskog nadomjestka.
Varijable odgovorne za učinkovitost žvakaknja (UŽ) jesu: temporomandibularna disfunkcija (TMD), broj funkcionalnih žvačnih jedinica, prisutnost ortodontskih anomalija koje utječu na mogućnost izvođenja motoričkih radnji pri žvakanju. Kod ispitanika će se procijeniti sve ove varijable koje mogu utjecati na kvalitetu žvakaknja: prisutnost TMD, zdravstveno stanje zuba i funkcionalnost žvačnih jedinica, prisutnost ortodontskih anomalija. Ispitanici će biti djeca koja dolaze na kontrolne preglede ili sanaciju na kliničku jedinicu za dječju somatologiju Klinike za dentalnu Medicinu KBC-a Rijeka čiji su roditelji dali pisani pristanak za sudjelovanje u istraživanju temeljen na detaljnim informacijama danim od strane istraživačkog tima. Procjena svih ovih parametara će se dobiti standardnim stomatološkim pregledom. Specifičan dio ovog istraživanja biti će analiza UŽ. Određivati će se metodom računalne analize fotografije čestica dobivenih žvakanjem supstituta za bolus. Eksperiment će se izvoditi na slijedeći način. Ispitanici će sažvakati supstitut za bolus - tabletu napravljenu od Optosila® (silikonskog materijala). Žvakati će takav bolus kroz 20 ciklusa kontrolirani od ispitivača. Nakon toga će materijal ispljunuti, čestice će se osušiti i učiniti će se digitalna fotografija koja će se računalno analizirati pomoću za to namijenjenog softverskog programa. Pri tome će se odrediti srednja vrijednost veličine površine čestica te srednja vrijednost najdužeg i najkraćeg promjera čestica. Tako dobivene vrijednosti iskazuju UŽ koja će se statističkom obradom analizirati u usporedbi s prije spomenutim parametrima koji mogu utjecati na UŽ.


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Nataša Ivančić Jokić natasa.ivancic.jokic@medri.uniri.hr
Amela Brigić, dr.med.dent. amela.brigic@gmail.com
1933  mg 9931.jpg crop

Izv.prof.dr.sc. DANKO BAKARČIĆ, dr.med.dent.

Medicinski fakultet

telefon: 051 345 636
e-pošta: danko.bakarcic@medri.uniri.hr
prostorija: Krešimirova 40 - 2. kat.MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 70 4 1