Metode i modeli za dizajn i evoluciju skladišta podataka


Skladište podataka (SP) je baza podataka specifično strukturirana za postavljanje upita te izradu izvještaja. SP integrira brojne heterogene izvore podatakate omogućuje brzu i efikasnu analizu za potrebe poslovanja. Međutim, današnji izvori podataka često mijenjaju svoj sadržaj i strukturu, što uvelike utječe i na SP – ono uvijek mora sadržavati najnovije informacije, kako bi moglo odražavati trenutno stanje u stvarnome svijetu. Upravo iz toga razloga potrebno je pronaći način za ispravno upravljanje svim tipovima promjena te prikladno ažuriranje podataka i sheme SP. Kod evolucije SP istražuje se pamćenje promjena opsega te strukture podataka i meta-podataka, u dužem vremenskom periodu. Međutim, problem evolucije sheme nakon promjena u izvorima podataka ili korisničkim zahtjevima prisutan je i kod sustava za upravljanje osnovnim podacima (UOP). Iz toga razloga ovaj problem možemo promatrati kao dvostruki problem - na razini SP i na razini UOP sustava. Cilj projekta je proširiti postojeće područje istraživanja SP, kroz znanstveno istraživanje u tri polja; a) dizajn SP, b) evolucija SP i c) evolucija UOP sustava. Rezultati istraživanja će, zatim, biti implementirani u novu generaciju SP integriranog s UOP sustavom. Nakon implementacije, novi sustav će služiti za daljnja znanstvena istraživanja te definiranje novih modela, metoda i pristupa u navedenim poljima. Tema istraživanja je iznimno aktualna te obuhvaća sve šira područja integracije. Zbog sve veće količine prikupljenih podataka te sve bržih poslovnih promjena i promjena u tehnologiji, postalo je iznimno važno pronaći odgovarajuće i šire prihvaćeno rješenje problema dizajna, evolucije i integracije SP. Upravo u tome vidimo doprinos ovoga istraživanja znanstvenom profiliranju Sveučilišta u Rijeci te Odjela za informatiku kao njegove sastavnice. Također, očekujemo interes šire domaće i međunarodne znanstvene i stručne javnosti za navedeno istraživanje.


Istraživački tim
Danijela Subotić, mag.edu.inf dsubotic@inf.uniri.hr
doc.dr.sc. Patrizia Poščić patrizia@inf.uniri.hr
prof. dr. sc. Vladan Jovanović vladan@georgiasouthern.edu
Patrizia portret 150415 11 mudri

izv. prof. dr. sc. PATRIZIA POŠČIĆ

Odjel za informatiku

e-pošta: patrizia@inf.uniri.hr
telefon: 051/584 721
prostorija: Odjel za informatiku, Radmile Matejčić 2, soba 406

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 21 3 0
SCOPUS 9 2 0