RAZVOJ KONSTRUKCIJA POVEĆANE POUZDANOSTI OBZIROM NA POTRESE


Za projektiranje građevinskih konstrukcija u seizmički aktivnim područjima se u Europskoj Uniji primjenjuje Eurokod 8, ali svaka država koja ga primjenjuje mora imati svoj Nacionalni dodatak za njegovu primjenu, u kojemu su sadržane sve specifičnosti određene države glede seizmičkih parametara koji su neophodni za izračun otpornosti određene konstrukcije na djelovanje sila od potresa. S obzirom da je cijelo područje Republike Hrvatske seizmički aktivno, bitno je što realnije odrediti seizmičke i druge parametre u Nacionalnom dodatku za Hrvatsku. Hrvatska je prošle godine propisala te parametre, ali se primjenom Eurokoda 8 i Nacionalnog dodatka za Republiku Hrvatsku kod projektiranja građevinskih konstrukcija pokazala potreba da se određeni parametri dani u Nacionalnom dodatku trebaju osuvremeniti. Poznato je da su odredbe dane u Eurokodu 8 kao i u Nacionalnom dodatku znanstveno utemeljene. Dopunu i osuvremenjivanje, o čemu se ovdje govori, nije moguće ostvariti bez znanstvenih istraživanja. U ovom znanstvenom projektu će se istraživanja provesti na čeličnim konstrukcijama nastavno na istraživanja koja smo već proveli u proteklih pet godina. S obzirom da 2017. godine stupa na snagu nova dopunjena inačica Eurokoda 8 u svim državama EU, Republika Hrvatska za te dopune mora biti spremna. Istraživanja u ovom projektu bi se radila tri godine prema danom programu.
U prvoj godini bi se najprije nastavilo s započetim proučavanjem rezultata istraživanja koji su objavljeni u međunarodnim časopisima. Radila bi se nelinearna seizmička analiza čelične okvirne konstrukcije, ali s djelomično popustljivim priključcima, što je u svijetu novina. Naime, poznata nelinearna statička metoda N2, čija primjena je propisana i u Eurokodu 8 za krute priključke, što je opravdano za armirano betonske konstrukcije, bi se dopunila i poboljšala uzimanjem u obzir da su priključci kod čeličnih konstrukcija u praksi djelomično popustljivi. U drugoj godini istraživanja bi se nelinearna analiza proširila na višekatne čelične konstrukcije u zavarenoj izvedbi i to u okviru doktorata Pauline Krolo. U trećoj godini bi se radili eksperimenti, za koje Građevinski fakultet ima odgovarajući laboratorij. U ovoj trećoj godini bi se radili završni eksperimenti za doktorsku disertacoiju kandidata Tomislava Frankovića.  


Istraživački tim
Paulina Krolo paulina.krolo@gradri.hr
Tomislav Franković tomislav.frankovic@gradri.hr
doc. dr. sc. Mladen Bulić mbulic@gradri.hr
No photo

Prof. dr. sc. MEHMED ČAUŠEVIĆ, dipl. ing. građ.

Građevinski fakultet