Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijalaSuvremeni se projekt konstrukcije temelji na numeričkom modelu analize njezina odziva i ispravnom odabiru materijala. Inicijalni dizajn konstrukcije kao i izbor materijala moraju biti usklađeni sa svrhom konstrukcije, sigurnošću njezina rada i vijekom trajanja. Iz navedenog proizlazi kako značaj numeričkog modeliranja geometrije konstrukcije, njezina opterećenja, rubnih uvjeta, kontrole mogućih grešaka, procjena vijeka trajanja, tako i ekspermentalna analiza materijala koja služi kao baza podataka za kontrolu ponašanja materijala u stvarnim uvjetima eksploatacije. Moderne se konstrukcije, čija sigurnost, jednostavnost izvedbe i cijena koštanja osiguravaju kvalitetan rad tijekom njezina životnog vijeka, u mnogome projektiraju za područje elastičnog odziva. Premda je ova vrsta odziva najjednostavnija sa stajališta svih numeričkih analiza i provođenja projektnih postupaka uopće, ona također zahtijeva izuzetan napor u usklađivanju svih ograničenja koja se tijekom projektiranja pojavljuju, kao što su, primjerice, razina naprezanja, razina deformacije, razina vibracija, tehnološka ograničenja kao i geometrijska ograničenja vezana uz funkcionalnost, s minimalnom cijenom konstrukcije. Točnija / adkvatnija analiza konstrukcija ima svoje uporište u nelinearnoj analizi koja uključuje kako geometrijsku tako i materijalnu nelinearnost. Valja također istaknuti da tijekom eksploatacije konstrukcije mogu pojaviti “izvanredni” odnosno neočekivani slučajevi njezina opterećenja ili stanja eksploatacije, primjerice određena stanja hazarda odnosno neočekivanih poremećaja. Ovo se može odnosti kako na slučaj preopterećenja, koje uzrokuje ili pojavu prevelikih naprezanja i / ili pojavu prevelikih deformacija, tako i na šlučaj mogućih pojava neočekivanih stanja okolišnjih uvjeta, primjerice, naglog povišenja temperatre i sl. Ovo potonje, može uzrokovati pojavu puzanja materijala i neočekivani porast deformacija a bez povećanja opterećenja. Jasno proizlazi potreba eksperimentalnih istraživanja svojstava material čija mehanička svojstva i otpornost na puzanje jesu od koristi za adekvatan izbor materijala al i za procjenu njegova ponašanja u ovakvim uvjetima. Konačno, rad će obuhvatiti analizu odziva konstrukcije i eksperimentalno istraživanje ponašanja materijala.


Istraživački tim
Marko Čanađija, prof. dr. sc. markoc@riteh.hr
Marino Brčić, doc. dr. sc. mbrcic@riteh.hr
Goran Vukelić, doc. dr. sc. gvukelic@pfri.hr
Josip Brnić, prof. dr. sc. brnic@riteh.hr
Neven Munjas, dipl. ing neven.munjas@riteh.hr
01 %282%29

Prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ, dipl. ing

Tehnički fakultet

prostorija: 2-175
e-pošta: brnic@riteh.hr
mobitel:

Prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ, dipl. ing


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
GOOGLE SCHOLAR 483 13 15