Električka svojstva polielektrolita u otopinama i na površinama biočipova


Istraživanje ionsko-izmijenjivačkih i elektroničkih svojstava polielektrolita te biomakromolekula na površinama primjenom standardnih te najsuvremenijih eksperimentalnih tehnika. Interpretacija i modeliranje dobivenih eksperimentalnih rezultata u svjetlu postojećih teoretskih modela. Usporedba i modeliranje konformacijskog ponašanja polielektrolita i biomakromolekula na površinama čvrstih nosača, u ovisnosti o ionskom sastavu otopine. Razvoj metoda za modifikaciju površina organskih elektroničkih uređaja (prvenstveno organskih tranzistora s efektom polja) vezanjem polielektrolita i biomakromolekula, te proučavanje elektrokemijskog i elektroničkog odziva na taj način pripremljenih filmova: Dostupnost novih eksperimentalnih tehnika kao što su pretražna spektroskopska elipsometrija, elektrokemijska impedancijska spektroskopija, u kombinaciji s tradicionalnim elektrokemijskim tehnikama, pruža mogućnost za dobivanje dosad nedostupnih informacija o elektronički vodljivim polielektrolitima kao što su polianilin, te polimernih kompozita poput PEDOT:PSS na čvrstim površinama, u odnosu na ionske uvjete vodenog medija u kontaktu s površinom.

Projekt se veže na FP7 Marie Curie ITN (Initial Training Network) projekt pod naslovom Organic  bioelectronics – OrgBio, koji ima za osnovni cilj obrazovanje i trening slijedeće generacije istraživača, vođa timova i poduzetnika kombiniranjem znanstvene izvrsnosti s inovacijama, u području organske bioelektronike. U tom okviru će na Sveučilištu u Rijeci u nastupajućem trogodišnjem periodu biti organizirane međunarodne radionice za obuku doktoranada, koje će biti otvorene i za istraživače Sveučilišta u Rijeci. S obzirom na izrazito interdisciplinarnu tematiku projekta, radionice će biti interesantne istraživačima iz područja fizike, preko elektrotehnike i strojarstva (mikro i nano inženjerstvo), do biotehničkih znanosti (biotehnologija). Putem ovog projekta, CMNZT Sveučilišta u Rijeci zapošljava jednog stranog doktoranda - Marie Curie stipendista, čime pridonosi kruženju mozgova unutar europskog istraživačkog prostora.


Istraživački tim
Dr. Zoran Šaponjić
Dr. sc. Tanja Pušić
1045 casual1.jpg crop

doc.dr.sc. DUŠKO ČAKARA

Odjel za biotehnologiju