Definiranje uloge cirkadijurnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster


Ovisnost je bolest mozga karakterizirana promijenama u funkcioniranju mozga radi ponavljanog konzumiranja droge. Uzimanje droge dovodi do neuroadaptacija koje tijekom vremena utječu na funkcioniranje neuralnih mreža i promijene ponašanje. Jedna takva promijena uzrokovana konzumiranjem droge koja se učestalo izučava na modelnim organizmima je bihevioralna senzitizacija. Regulacija genske ekspresije je jedan od važnih mehanizama kojim droge promijene plastičnost neuralnih mreža koje reguliraju ponašanje. Grupa gena koji djeluju kao transkripcijski regulatori molekularnog cirkadijurnog sata, identificirani su kao regulatori bihevioralne senzitizacije na kokain kod Drosophile. Istraživanja koje je to otkriće potaklo na sisavcima pokazala su univerzalnost tih gena u regulaciji ponašanja induciranog drogama. Genetski put i molekularne interakcije kroz koje cirkadijurni geni reguliraju ponašanje inducirano drogama i dalje je nepoznato.
Glavna hipoteza ovog istraživanja je da se novi gena koji u interakciji s cirkadijurnim genima reguliraju bihevioralnu senzitizaciju mogu identificirati u Drosophili. To je cilj za kojeg je Drosophila idealni modelni organizam jer se genetski probir kojim se identificiraju novi geni može relativno lako, brzo i financijski povoljno, provesti na Drosophili. Plan istraživanja je da se prvo, koristeći postojeću metodologiju dizajnira nova metoda za mjerenje bihevioralne senzitizacije koja omogućuje testiranje velikog broja jedinki u kratko vrijeme (high-throughput). Drugo, provede genetski probir sa mutantima u genima koje koji imaju potvrđenu molekularnu interakciju s cirkadijurnim genima. Treće, da se karakterizira uloga novoidentificiranih gena korištenjem transgenetskih mušica i ostalih genetskih metoda.
Predloženo istraživanje je inovativno i relevatno za ljude. Novi geni koji će biti identificirani u ovom istraživanju moći će se lako translatirati na sisavce gdje će doprinijeti boljem razumijevanju neuroplastičnih promjena uzrokovanih konzumacijom psihostimulansa. Obzirom na ekspertizu predlagatelja i postojeću opremljenost laboratorija, ovo istraživanje ima velike izglede da znatno unaprijedi područje istraživanja ovisnosti.


Istraživački tim
dr.sc. Rozi Andretić Waldowski randretic@uniri.hr
mr.sc. Ana Filošević ana.filosevic@uniri.hr
mr.sc. Maja Badurina maja.badurina@uniri.hr
2909 p1080189.jpg crop

doc.dr.sc. ROZI ANDRETIĆ, Waldowski

Odjel za biotehnologiju

prostorija: 213
e-pošta: randretic@biotech.uniri.hr
mobitel: + 385 99 680 6136MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 829 12 12