Prospektivno praćenje neurorazvoja djece prenatalno izložene metil-živi: utjecaj okolišnih, nutritivnih i genetskih čimbenika


Živa zbog svojih značajki, i u vrlo malim količinama, štetno djeluje na ljude i okoliš. U ljudski organizam dolazi putem namirnica morskog podrijetla, kao metil-živa. Snažan je otrov, koji prvenstveno pogađa središnji živčani sustav te utječe na normalan razvoj fetusa. Dugoročno može utjecati na neurorazvoj novorođenčeta i djeteta, što je potvrđeno i našim dosadašnjim istraživanjima.


Prenatalni razvoj središnjeg živčanog sustava ovisi o esencijalnim masnim kiselinama (EMK) koje su značajne u programiranju fetalnog rasta. Njihova dostupnost fetusu također ovisi o prehrani trudnice namirnicama morskog podrijetla. Stoga je cilj našeg istraživanja utvrditi moguće protektivno djelovanje EMK kod djece sa višom koncentracijom metil-žive u organizmu radi smanjenja njenog negativnog utjecaja.

Mehanizam toksičnosti metil-žive temelji se na potenciranju oksidativnog stresa. Glutation je jedan od najbitnijih antioksidansa u ljudskom tijelu. Za pretpostaviti je da prisutnost delecijskih polimorfizama ciljanih gena povisuje koncentraciju žive i metil-žive. Stoga je drugi cilj istražiti određene genske varijacije koje mogu dovesti do povišene sklonosti toksičnom djelovanju žive, tj. ukazati na postojanje visokorizičnih osoba s obzirom na toksičnost žive. 

Planirano istraživanje usmjereno je ka utvrđivanju stvarne razine rizika ugroženosti zdravlja uslijed prenatalne izloženosti niskim koncentracijama metil-žive kao i postojanje moguće genetske predodređenosti i osjetljivosti.

S javno-zdravstvenog gledišta, ovo istraživanje ima pristup ”onečišćenje od izvora do bolnice” (“pollution source – to - hospital approach”) pokrivajući na taj način cijeli lanac okoliš – zdravlje što će omogućiti poduzimanje ciljanih preventivnih mjera, u svrhu smanjenja štetnih posljedica po zdravlje i okoliš. Rezultati istraživanja će ukazati na pravilan i poželjan odabir optimalne prehrane trudnica kako bi se smanjio prekomjeran unos metil -žive, omogućio optimalan unos esencijalnih masnih kiselina i pojasnila interakcija okolišnih čimbenika (metil-žive) sa genetskim varijabilama i eventualno omogućile ciljane mjere prevencije u visokorizičnih osoba.


Istraživački tim
dr. sc. Ana Milardović, dr. med., viši asistent ana.milardovic@uniri.hr
prof.dr.sc. Igor Prpić, dr.med. igor.prpic@medri.uniri.hr
znastveni novak, Petar Vukelić, dr. med. petar.vukelic@uniri.hr
doc.dr.sc. Zdravko Špirić zspiric@oikon.hr
Jelena Radić Nišević, dr. med. jelaradi@yahoo.com
dr.sc. Milena Horvat milena.horvat@ijs.si
mr. Inge Vlašić-Cicvarić, spec. klinički psiholog inge_v_c@yahoo.com
dr. sc. Simona Jurković Mlakar, asistent simona.jurkovic@ffa.uni-lj.si
2273 prpic.jpg crop

Prof. dr. sc. IGOR PRPIĆ, dr. med.

Medicinski fakultet

prostorija: Klinika za pedijatriju
e-pošta: igorp@medri.hr
mobitel: 091 227 10 80
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 309 9 8