Razvoj i istraživanje prolijekova s protutumorskim učinkom.


Glavni cilj istraživanja je  razvoj i nadogradnja ekspertize u području razvoja protutumorskih prolijekova stoga će se u sklopu istraživanja provest ciljane organske sinteze i ekstrakcije odabranih biološki aktivnih prirodnih spojeva s potencijalnim protutumorskim učinkom. Protutumorski učinak novih organskih molekula i karakteriziranih prirodnih spojeva ispitat će se u uvjetima in vitro na tumorskim staničnim linijama, a paralelno će se provesti in silico analiza potencijalnih meta djelovanja i biodistribucije testiranih kemijskih struktura. Mehanizam djelovanja odabranih molekula s najjačim i/ili selektivnim djelovanjem na tumorske stanice  – tzv. prolijekova, provest će se analizom staničnog ciklusa i analize mehanizma stanične smrti, metodama proteomike/glikoproteomike i ciljanim bioesejima u ovisnosti o predviđenim metama djelovanja. Tijekom istraživanja razvit će se novi protokoli i optimizirati postojeći protokoli za proteomske i glikoproteomske analize i identifikaciju proteina u pomoć masene spektrometrije. Očekuje se kako će projekt rezultirati sintezom novih biološki aktivnih spojeva, razvojem novih prolijekova i struktura s protu-tumorskim učinkom, razvojem novih prototipova proizvoda baziranih na prirodnim spojevima kao i metodološkim pomacima u području proteomike/glikoproteomike.

 


Istraživački tim
Tamara Martinović tamara.martinovic@biotech.uniri.hr
Andrea Tomljenović Paravić atomljenovic@biotech.uniri.hr
Doc. dr. sc. Mirela Sedić msedic@biotech.uniri.hr
Karlo Wittine karlo.wittine@biotech.uniri.hr
Anja Harej aharej@student.uniri.hr
Mladenka Malenica-Staver mladenkams@biotech.uniri.hr
Željka Peršurić zpersuric@cmnzt.uniri.hr
Marko Klobučar mklobucar@biotech.uniri.hr
Višnja Stepanić stepanic@irb.hr
Silvana Raić-Malić sraic@fkit.hr
Slika 2013 1

Prof. dr. sc. SANDRA KRALJEVIĆ PAVELIĆ, izvanredni profesor

Odjel za biotehnologiju
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 829 16 25