Građevinski fakultet

Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi

Prometni tokovi
Obalne građevine Doc.dr.sc. IGOR RUŽIĆ, dipl.ing.građ
dr. sc. NINO KRVAVICA, mag. ing. aedif.
Engleski jezik za inženjere SAŠA ČOHAR MANČIĆ, prof.
Projektiranje u visokogradnji Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
dr. sc. CELA MATAN, dipl.ing.arh
Osnove kondicioniranja pitkih i pročišćavanja otpadnih voda Doc.dr.sc. ELVIS ŽIC, dipl.ing.građ.
Razvoj urbanih prostora dipl. ing. arh. Bojan Bilić, dipl.ing.arh.
Hidrotehničke građevine urbanih područja Doc.dr.sc. IGOR RUŽIĆ, dipl.ing.građ
Urbana oprema Mr.sc. OLGA MAGAŠ, dipl.ing.arh.
Menadžment u graditeljstvu prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Sociologija urbanih prostora dr.sc. ŽELJKO BONETA, izvanredni profesor
ŽELJKA IVKOVIĆ, dipl.soc.
Industrijska graditeljska baština izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.
Zbrinjavanje otpada Doc.dr.sc. KORALJKA VAHTAR-JURKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Gradnja marina i obala Doc.dr.sc. IGOR RUŽIĆ, dipl.ing.građ
dr. sc. NINO KRVAVICA, mag. ing. aedif.
Gospodarenje kolnicima MARIJANA CUCULIĆ, dipl.ing.građ
Prirodne osnove vodnih pojava u priobalju Doc.dr.sc. JOSIP RUBINIĆ, dipl.ing.građ.
Planiranje u urbanom prostoru i komunalna infrastruktura Doc.dr.sc. KORALJKA VAHTAR-JURKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Odabrana poglavlja inženjerske matematike mr.sc. INES RADOŠEVIĆ, prof.
Sigurnost cestovnog prometa izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
SANJA ŠURDONJA
Završni rad - Diplomski rad
Održavanje građevina Prof. dr. sc. SAŠA MARENJAK
Upravljanje projektima prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
KSENIJA TIJANIĆ, mag.ing.aedif.
GIS i baze komunalnih podataka ADAM BUTIGAN, predavač
Gradske ceste i čvorišta izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
SANJA ŠURDONJA
Procjena utjecaja na okoliš Doc.dr.sc. KORALJKA VAHTAR-JURKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Graditeljstvo u turizmu Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
Mr.sc. OLGA MAGAŠ, dipl.ing.arh.
Javne zgrade i prostori dipl. ing. arh. Bojan Bilić, dipl.ing.arh.
dr. sc. CELA MATAN, dipl.ing.arh
Revitalizacija vodotoka prof.dr.sc. NEVENKA OŽANIĆ, dipl.inž.građ.
RINO NEMARNIK, mag.ing.aedif.
Investicijska politika prof. dr. sc. BRANKA CRNKOVIĆ-STUMPF, dipl. oec.
Promet, prostor i okoliš Mr.sc. IVO BROZOVIĆ
Obnova graditeljskog nasljeđa izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.
Njemački jezik za inženjere SAŠA ČOHAR MANČIĆ, prof.
Prometna infrastruktura dr.sc. Ivica Androjić, mag.ing.aedif.
izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
MARIJANA CUCULIĆ, dipl.ing.građ