Građevinski fakultet

Inženjersko modeliranje građevina

Stabilnost konstrukcija Doc. dr.sc. DRAGAN RIBARIĆ, dip.ing.građ.
Teorija elastičnosti prof. dr. sc. JOŠKO OŽBOLT
dr.sc. BEDE NATALIJA
Ispitivanje konstrukcija Izv.prof.dr.sc. IVANA ŠTIMAC GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
TOMISLAV FRANKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Teorija plastičnosti prof. dr. sc. JOŠKO OŽBOLT
dr.sc. BEDE NATALIJA
Teorija plošnih nosača Prof.dr.sc. NENAD BIĆANIĆ, dipl.ing.građ.
Gordan Jelenić
Računarska mehanika trajnosti
Računalno sistemsko inženjerstvo
Geometrijsko modeliranje ploha mr.sc. LIDIJA PLETENAC, prof.,dipl.ing.građ.
Vjerojatnost i statistika prof. dr. sc. SVJETLAN FERETIĆ
dr.sc. IVANA SLAMIĆ
Teorija i tehnologija betona doc. dr. sc. SILVIJA MRAKOVČIĆ
Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
dr.sc. BEDE NATALIJA
Potresno inženjerstvo Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
Modeliranje u hidrotehnici
Programiranje u modeliranju doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Numeričko modeliranje u inženjerstvu materijala Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
Betonske i zidane konstrukcije Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Inverzno modeliranje u procjeni konstrukcija Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
Metoda konačnih elemenata Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Diplomski rad
Operacijsko istraživanje i linearno programiranje Prof. dr. sc. BORIS PODOBNIK
Doc. dr. sc. ANAMARIJA PERUŠIĆ PRIBANIĆ, dipl. ing. mat.
Projektiranje građevina računalom prof. dr. sc. JOŠKO OŽBOLT
dr.sc. BEDE NATALIJA
Modeliranje konstrukcija Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Dinamika konstrukcija Gordan Jelenić
Posebna poglavlja laganih konstrukcija NEBOJŠA BULJAN, predavač
Izv.prof.dr.sc. ADRIANA BJELANOVIĆ, dipl.ing.građ.
TOMISLAV FRANKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Fizika zgrade Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Varijacijske metode Gordan Jelenić
Upravljanje projektima prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Računalno modeliranje Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.