Građevinski fakultet

Konstrukcije

Betonske i zidane konstrukcije Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Teorija plastičnosti prof. dr. sc. JOŠKO OŽBOLT
dr.sc. BEDE NATALIJA
Teorija elastičnosti prof. dr. sc. JOŠKO OŽBOLT
dr.sc. BEDE NATALIJA
Varijacijske metode Gordan Jelenić
Posebna poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Stabilnost konstrukcija Doc. dr.sc. DRAGAN RIBARIĆ, dip.ing.građ.
Ispitivanje konstrukcija Izv.prof.dr.sc. IVANA ŠTIMAC GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
TOMISLAV FRANKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Temeljenje izv.prof.dr.sc. LEO MATEŠIĆ, dipl.ing.građ.
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif
Teorija plošnih nosača Prof.dr.sc. NENAD BIĆANIĆ, dipl.ing.građ.
Gordan Jelenić
Posebna poglavlja laganih konstrukcija NEBOJŠA BULJAN, predavač
Izv.prof.dr.sc. ADRIANA BJELANOVIĆ, dipl.ing.građ.
TOMISLAV FRANKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Teorija i tehnologija betona doc. dr. sc. SILVIJA MRAKOVČIĆ
Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
dr.sc. BEDE NATALIJA
Pouzdanost građevinskih konstrukcija Izv.prof.dr.sc. MLADEN BULIĆ, dipl.ing.građ.
dr.sc. PAULINA KROLO, dipl.ing.građ.
Geotehničke konstrukcije izv.prof.dr.sc. LEO MATEŠIĆ, dipl.ing.građ.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan, mag.ing.aedif.
Upravljanje projektima prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Vjerojatnost i statistika prof. dr. sc. SVJETLAN FERETIĆ
dr.sc. IVANA SLAMIĆ
Predgotovljene betonske konstrukcije prof. dr. sc. DARKO MEŠTROVIĆ, dipl. ing. građ.
Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
Potresno inženjerstvo Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
Metoda konačnih elemenata doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Programiranje u modeliranju doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Drvene konstrukcije Izv.prof.dr.sc. ADRIANA BJELANOVIĆ, dipl.ing.građ.
TOMISLAV FRANKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Diplomski rad
Prednapeti beton mr.sc. ŽELJKO SMOLČIĆ, dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. DARKO MEŠTROVIĆ, dipl. ing. građ.
Osnove spregnutih konstrukcija Izv.prof.dr.sc. MLADEN BULIĆ, dipl.ing.građ.
Masivni mostovi Izv.prof.dr.sc. IVANA ŠTIMAC GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
Čelične konstrukcije Izv.prof.dr.sc. MLADEN BULIĆ, dipl.ing.građ.
dr.sc. PAULINA KROLO, dipl.ing.građ.
Dinamika konstrukcija Gordan Jelenić
Projektiranje zgrada
Čelični mostovi
Inženjerstvo obalnih građevina Doc.dr.sc. IGOR RUŽIĆ, dipl.ing.građ
Računalno modeliranje Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.