Građevinski fakultet

Građevinarstvo (izvanredni)

Engleski jezik SAŠA ČOHAR MANČIĆ, prof.
Njemački jezik SAŠA ČOHAR MANČIĆ, prof.
Osnove jezične kulture dr. sc. DIANA STOLAC, red. prof.
Opskrba vodom i kanalizacija doc.dr.sc. Goran Volf, dipl.ing.građ.
Fizika Prof. dr. sc. BORIS PODOBNIK
dr.sc. IVA ŠARIĆ, prof.
Informatika mr.sc. ALKA KORIN LUSTIG, dipl.ing.mat.
Betonske i zidane konstrukcije mr.sc. ŽELJKO SMOLČIĆ, dipl.ing.građ.
Geometrijska grafika I mr.sc. LIDIJA PLETENAC, prof.,dipl.ing.građ.
MAURA JURIĆ
Montažne konstrukcije Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
mr.sc. ŽELJKO SMOLČIĆ, dipl.ing.građ.
Matematika I prof. dr. sc. SVJETLAN FERETIĆ
Doc. dr. sc. ANAMARIJA PERUŠIĆ PRIBANIĆ, dipl. ing. mat.
Završni radovi Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
Osnove projektiranja II Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
MARKO FRANKOVIĆ, dipl.ing.arh.
Geodezija ZVEZDANA VERŠIĆ-ŽUNIĆ
Tehnička mehanika I dr.sc. Maja Gaćeša
Tjelesna i zdravstvena kultura (1/2) DENIS LOPAC, prof. predavač
Instalacije izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.
NEVENA DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.građ
Primijenjena geologija PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Drvene konstrukcije TOMISLAV FRANKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Izv.prof.dr.sc. ADRIANA BJELANOVIĆ, dipl.ing.građ.
Tehnička mehanika II Doc. dr.sc. DRAGAN RIBARIĆ, dip.ing.građ.
Osnove betonskih i zidanih konstrukcija mr.sc. ŽELJKO SMOLČIĆ, dipl.ing.građ.
Građevinski materijali doc. dr. sc. SILVIJA MRAKOVČIĆ
dr.sc. BEDE NATALIJA
Organizacija građenja doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Ceste MARIJANA CUCULIĆ, dipl.ing.građ
dr.sc. Ivica Androjić, mag.ing.aedif.
Računalni programi mr.sc. ALKA KORIN LUSTIG, dipl.ing.mat.
Tehnologija građenja doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Građevinska regulativa prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Geotehničko inženjerstvo dr.sc. Martina Vivoda Prodan, mag.ing.aedif.
Osnove projektiranja I Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
IGOR GOLČIĆ, dipl.ing.arh.
Geometrijska grafika II mr.sc. LIDIJA PLETENAC, prof.,dipl.ing.građ.
Vodogradnje doc.dr.sc. Goran Volf, dipl.ing.građ.
dr. sc. IVANA SUŠANJ, mag.ing.aedif.
Arhitektonske konstrukcije I Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
Matematika II mr.sc. INES RADOŠEVIĆ, prof.
Osnove prostornog planiranja MARKO FRANKOVIĆ, dipl.ing.arh.
Arhitektonske konstrukcije II Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
Zaštita okoliša Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.
Povijest konstrukcija izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.
Čelične konstrukcije Izv.prof.dr.sc. MLADEN BULIĆ, dipl.ing.građ.
dr.sc. PAULINA KROLO, dipl.ing.građ.
Završni rad ANĐELA HORVAT, oec
Stručna praksa prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
KSENIJA TIJANIĆ, mag.ing.aedif.
Ekonomika građenja prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
Tjelesna i zdravstvena kultura (2/2) DENIS LOPAC, prof. predavač