Građevinski fakultet

Građevinarstvo (redovni)

Engleski jezik SAŠA ČOHAR MANČIĆ, prof.
Završni rad ANĐELA HORVAT, oec
Arhitektonske konstrukcije II Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
Završni radovi Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
Geotehničko inženjerstvo Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
Građevinski materijali doc. dr. sc. SILVIJA MRAKOVČIĆ
dr.sc. BEDE NATALIJA
Građevinska regulativa doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
Tjelesna i zdravstvena kultura (2/2) DENIS LOPAC, prof. predavač
Tjelesna i zdravstvena kultura (1/2) DENIS LOPAC, prof. predavač
Tehnologija građenja doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
MARTINA ŠOPIĆ, mag.ing.aedif.
Organizacija građenja doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
MARTINA ŠOPIĆ, mag.ing.aedif.
Opskrba vodom i kanalizacija doc.dr.sc. Goran Volf, dipl.ing.građ.
Vodogradnje doc.dr.sc. Goran Volf, dipl.ing.građ.
dr. sc. IVANA SUŠANJ, mag.ing.aedif.
Zaštita okoliša Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.
Montažne konstrukcije Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
mr.sc. ŽELJKO SMOLČIĆ, dipl.ing.građ.
Geodezija ZVEZDANA VERŠIĆ-ŽUNIĆ
Njemački jezik SAŠA ČOHAR MANČIĆ, prof.
Osnove jezične kulture dr. sc. DIANA STOLAC, red. prof.
Fizika Prof. dr. sc. BORIS PODOBNIK
dr.sc. IVA ŠARIĆ, prof.
Geometrijska grafika I mr.sc. LIDIJA PLETENAC, prof.,dipl.ing.građ.
MAURA JURIĆ
Informatika mr.sc. ALKA KORIN LUSTIG, dipl.ing.mat.
Ceste MARIJANA CUCULIĆ, dipl.ing.građ
dr.sc. Ivica Androjić, mag.ing.aedif.
Matematika I prof. dr. sc. SVJETLAN FERETIĆ
Doc. dr. sc. ANAMARIJA PERUŠIĆ PRIBANIĆ, dipl. ing. mat.
Osnove betonskih i zidanih konstrukcija mr.sc. ŽELJKO SMOLČIĆ, dipl.ing.građ.
Osnove projektiranja I Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
IGOR GOLČIĆ, dipl.ing.arh.
Instalacije izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.
NEVENA DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.građ
Geometrijska grafika II mr.sc. LIDIJA PLETENAC, prof.,dipl.ing.građ.
Drvene konstrukcije Izv.prof.dr.sc. ADRIANA BJELANOVIĆ, dipl.ing.građ.
TOMISLAV FRANKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Betonske i zidane konstrukcije mr.sc. ŽELJKO SMOLČIĆ, dipl.ing.građ.
Matematika II mr.sc. INES RADOŠEVIĆ, prof.
Osnove prostornog planiranja MARKO FRANKOVIĆ, dipl.ing.arh.
Stručna praksa prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
KSENIJA TIJANIĆ, mag.ing.aedif.
Tehnička mehanika I dr.sc. Maja Gaćeša
Ekonomika građenja prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
KSENIJA TIJANIĆ, mag.ing.aedif.
Primijenjena geologija PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Računalni programi mr.sc. ALKA KORIN LUSTIG, dipl.ing.mat.
IVANA PRANJIĆ, mag. ing. aedif.
Arhitektonske konstrukcije I Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
Tehnička mehanika II Doc. dr. sc. EDITA PAPA DUKIĆ
Osnove projektiranja II Doc.dr.sc. IVA MRAK, mag.arh.
MARKO FRANKOVIĆ, dipl.ing.arh.
Čelične konstrukcije Izv.prof.dr.sc. MLADEN BULIĆ, dipl.ing.građ.
dr.sc. PAULINA KROLO, dipl.ing.građ.
Povijest konstrukcija izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.