Građevinski fakultet

Geotehnika - Hidrotehnika

Geohazardi Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Računarska hidrodinamika izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, dipl. ing. građ.
Računarska hidraulika izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, dipl. ing. građ.
Ojačanje tla i stijena Red.prof.dr.sc. Željko ARBANAS, dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.
Dinamika tla Doc.dr.sc. VEDRAN JAGODNIK, mag.ing.aedif.
Numeričko modeliranje u geotehnici Doc.dr.sc. VEDRAN JAGODNIK, mag.ing.aedif.
Temeljenje izv.prof.dr.sc. LEO MATEŠIĆ, dipl.ing.građ.
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif
Ispitivanje i opažanje u geotehnici Doc.dr.sc. VEDRAN JAGODNIK, mag.ing.aedif.
Operacijsko istraživanje i linearno programiranje Prof. dr. sc. BORIS PODOBNIK
Doc. dr. sc. ANAMARIJA PERUŠIĆ PRIBANIĆ, dipl. ing. mat.
Korištenje vodnih snaga
Tečenje i konsolidacija u tlu
Podzemne građevine i tuneli Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif
Stabilnost kosina Red.prof.dr.sc. Željko ARBANAS, dipl.ing.građ.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan, mag.ing.aedif.
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.
Upravljanje projektima prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Vjerojatnost i statistika prof. dr. sc. SVJETLAN FERETIĆ
dr.sc. IVANA SLAMIĆ
Teorijska mehanika tla Red.prof.dr.sc. Željko ARBANAS, dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. VEDRAN JAGODNIK, mag.ing.aedif.
Inženjerska hidrologija prof.dr.sc. NEVENKA OŽANIĆ, dipl.inž.građ.
dr. sc. IVANA SUŠANJ, mag.ing.aedif.
Regulacije i melioracije prof.dr.sc. NEVENKA OŽANIĆ, dipl.inž.građ.
dr. sc. IVANA SUŠANJ, mag.ing.aedif.
Gospodarenje otpadom NEVENA DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.građ
izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.
Teorija i tehnologija betona doc. dr. sc. SILVIJA MRAKOVČIĆ
Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
dr.sc. BEDE NATALIJA
Inženjerstvo obalnih građevina Doc.dr.sc. IGOR RUŽIĆ, dipl.ing.građ
Hidrotehničke građevine izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.
doc.dr.sc. Goran Volf, dipl.ing.građ.
Programiranje u modeliranju doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Računalno modeliranje Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Diplomski rad