Građevinski fakultet

Inženjersko modeliranje građevina - Geotehnika

Varijacijske metode Gordan Jelenić
Fizika zgrade Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Stabilnost konstrukcija Doc. dr.sc. DRAGAN RIBARIĆ, dip.ing.građ.
Teorijska mehanika tla Red.prof.dr.sc. Željko ARBANAS, dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. VEDRAN JAGODNIK, mag.ing.aedif.
Teorija plastičnosti prof. dr. sc. JOŠKO OŽBOLT
dr.sc. BEDE NATALIJA
Potresno inženjerstvo Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
Inženjerstvo obalnih građevina Doc.dr.sc. IGOR RUŽIĆ, dipl.ing.građ
Numeričko modeliranje u inženjerstvu materijala Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
Diplomski rad
Betonske i zidane konstrukcije Doc.dr.sc. PAULO ŠĆULAC, dipl.ing.građ.
Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Geotehničke konstrukcije izv.prof.dr.sc. LEO MATEŠIĆ, dipl.ing.građ.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan, mag.ing.aedif.
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.
Upravljanje projektima prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Teorija i tehnologija betona doc. dr. sc. SILVIJA MRAKOVČIĆ
Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
dr.sc. BEDE NATALIJA
Modeliranje konstrukcija Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Podzemne građevine i tuneli Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif
Geohazardi Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Dinamika konstrukcija Gordan Jelenić
Tečenje i konsolidacija u tlu
Varijacijske metode Gordan Jelenić
Vjerojatnost i statistika prof. dr. sc. SVJETLAN FERETIĆ
dr.sc. IVANA SLAMIĆ
Geotehnika prometnih građevina izv.prof.dr.sc. LEO MATEŠIĆ, dipl.ing.građ.
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif
Teorija plošnih nosača Prof.dr.sc. NENAD BIĆANIĆ, dipl.ing.građ.
Gordan Jelenić
Ispitivanje konstrukcija Izv.prof.dr.sc. IVANA ŠTIMAC GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
TOMISLAV FRANKOVIĆ, mag.ing.aedif.
Izv.prof.dr.sc. DAVOR GRANDIĆ, dipl.ing.građ.
Programiranje u modeliranju doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Operacijsko istraživanje i linearno programiranje Prof. dr. sc. BORIS PODOBNIK
Doc. dr. sc. ANAMARIJA PERUŠIĆ PRIBANIĆ, dipl. ing. mat.
Računalno modeliranje Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Stabilnost kosina Red.prof.dr.sc. Željko ARBANAS, dipl.ing.građ.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan, mag.ing.aedif.
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.