Građevinski fakultet

Hidrotehnika - Urbano inženjerstvo

Geohazardi Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Gospodarenje vodama izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.
NEVENA DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.građ
Inženjerska mehanika stijena Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Održavanje građevina
Teorija i tehnologija betona doc. dr. sc. SILVIJA MRAKOVČIĆ
Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
dr.sc. BEDE NATALIJA
Programiranje u modeliranju doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Inženjerska hidrologija prof.dr.sc. NEVENKA OŽANIĆ, dipl.inž.građ.
dr. sc. IVANA SUŠANJ ČULE, mag.ing.aedif.
Regulacije i melioracije prof.dr.sc. NEVENKA OŽANIĆ, dipl.inž.građ.
dr. sc. IVANA SUŠANJ ČULE, mag.ing.aedif.
Inženjerstvo obalnih građevina Doc.dr.sc. IGOR RUŽIĆ, dipl.ing.građ
Diplomski rad
Računarska hidraulika izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, dipl. ing. građ.
Hidrotehničke građevine izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.
doc.dr.sc. Goran Volf, dipl.ing.građ.
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.
doc.dr.sc. Goran Volf, dipl.ing.građ.
Vodoopskrba i kondicioniranje voda Doc.dr.sc. ELVIS ŽIC, dipl.ing.građ.
Urbani vodni sustavi Doc.dr.sc. JOSIP RUBINIĆ, dipl.ing.građ.
dr. sc. NINO KRVAVICA, mag. ing. aedif.
Geotehničke konstrukcije izv.prof.dr.sc. LEO MATEŠIĆ, dipl.ing.građ.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan, mag.ing.aedif.
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.
Upravljanje projektima prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Vjerojatnost i statistika prof. dr. sc. SVJETLAN FERETIĆ
dr.sc. IVANA SLAMIĆ
Gospodarenje otpadom NEVENA DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.građ
izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.
Operacijsko istraživanje i linearno programiranje Prof. dr. sc. BORIS PODOBNIK
Doc. dr. sc. ANAMARIJA PERUŠIĆ PRIBANIĆ, dipl. ing. mat.
Računalno modeliranje Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
GIS u planiranju komunalne infrastrukture doc. dr. sc. BOJANA HORVAT, dipl. ing. građ.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Javne zgrade i prostori izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.
IGOR GOLČIĆ, dipl.ing.arh.
dr. sc. CELA MATAN, dipl.ing.arh
Podzemne građevine i tuneli Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif