Građevinski fakultet

Prometnice - Urbano inženjerstvo

Geohazardi Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Tehnologija prometnih objekata
Željeznice ANDREA NAČINOVIĆ MARGAN, mag.ing.aedif.
Prometne zgrade izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
Prostorno planiranje SRĐAN ŠKUNCA, dia i g
Inženjerska mehanika stijena Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Sigurnost prometa SANJA ŠURDONJA
Održavanje građevina
Vjerojatnost i statistika prof. dr. sc. SVJETLAN FERETIĆ
dr.sc. IVANA SLAMIĆ
Teorija i tehnologija betona doc. dr. sc. SILVIJA MRAKOVČIĆ
Prof.dr.sc. GOJKO BALABANIĆ, dipl.ing.
dr.sc. BEDE NATALIJA
Održavanje i sanacija cesta izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
MARIJANA CUCULIĆ, dipl.ing.građ
Savitljive kolničke konstrukcije izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
MARIJANA CUCULIĆ, dipl.ing.građ
Programiranje u modeliranju doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Inženjerstvo obalnih građevina Doc.dr.sc. IGOR RUŽIĆ, dipl.ing.građ
Diplomski rad
Urbani vodni sustavi Doc.dr.sc. JOSIP RUBINIĆ, dipl.ing.građ.
dr. sc. NINO KRVAVICA, mag. ing. aedif.
Cestovna čvorišta izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
SANJA ŠURDONJA
Javne zgrade i prostori izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.
IGOR GOLČIĆ, dipl.ing.arh.
dr. sc. CELA MATAN, dipl.ing.arh
GIS u planiranju komunalne infrastrukture doc. dr. sc. BOJANA HORVAT, dipl. ing. građ.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
Promet u gradovima izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
SANJA ŠURDONJA
Promet, prostor i okoliš
Ojačanje tla i stijena Red.prof.dr.sc. Željko ARBANAS, dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.
Geotehničke konstrukcije izv.prof.dr.sc. LEO MATEŠIĆ, dipl.ing.građ.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan, mag.ing.aedif.
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif.
Upravljanje projektima prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. IVAN MAROVIĆ, dipl.ing.građ.
Prometna tehnika izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
SANJA ŠURDONJA
Projektiranje cesta MARIJANA CUCULIĆ, dipl.ing.građ
izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.
Operacijsko istraživanje i linearno programiranje Prof. dr. sc. BORIS PODOBNIK
Doc. dr. sc. ANAMARIJA PERUŠIĆ PRIBANIĆ, dipl. ing. mat.
Računalno modeliranje Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.
doc. dr.sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ, dipl.ing.grad.
Podzemne građevine i tuneli Doc.dr.sc. SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, mag.ing.aedif.
PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geologije
JOSIP PERANIĆ, mag. ing. aedif